Algemeen

Streams is onze streaming software welke het voor meerdere organisaties, onderwijs en gemeenten mogelijk maakt om centraal video en audio streaming te organiseren. Het wiel opnieuw uitvinden voor een enkele school of gemeente is bijna onbegonnen werk voor de desbetreffende afdeling of medewerker. Door de bomen het bos niet kunnen zien, de snelle technische ontwikkelingen en het ontbreken van voldoende kennis en tijd zijn veel gehoorde oorzaken dat er nog geen goede oplossing is.

De vraag naar het aanbieden van een goede (live)stream is wel aanwezig en wordt dan ook gemist bij die onderwijsinstelling of gemeente welke dit nog niet, goed, heeft georganiseerd.

Onze oplossing Streams is het platform waar centraal (live)streams georganiseerd worden aangeboden voor meerdere organisaties welke in dezelfde branche werkzaam/actief zijn. Door ons Streams platform heeft een onderwijsinstelling of gemeente geen extra expertise nodig om dit te organiseren. Voor de gebruiker, klant, scholier, burger is er de mogelijkheid om op één platform alle gegevens beschikbaar te hebben.

Werkwijze algemeen

Streams is een software schil waar een onderwijsinstelling of gemeente hun live streams in kan tonen of opslaan. Voor de gebruiker is deze software vanaf welke locatie toegankelijk, indien gewenst met een persoonlijke inlog code. De gebruiker kan zoeken naar de gewenste uitzending in Streams en deze bekijken en/of downloaden.

Alle uitzendingen of streams staan overzichtelijk gerangschikt op naam, plaats of tijdstip.

Live Streaming Camera

Werkwijze onderwijs

Voor het onderwijs is Streams de software waarmee lessen, college’s  of presentaties georganiseerd kunnen worden per locatie, lessoort en tijdstip. Het opnemen van een les of college wordt op locatie gedaan door het plaatsen van een camera, microfoon en streaming applicatie. Deze lessen worden of life gestreamd en/of opgeslagen in Streams waarna deze geïndexeerd wordt waardoor terugzoeken op trefwoorden gemakkelijk is. Het Streams platform geeft een duidelijk overzicht van alle uitzendingen en opgenomen lessen.

De student, scholier, kan op het centrale Streams platform zoeken naar de juiste onderwijsinstelling, locatie, soort les en tijdstip. Hij of zij kan live meekijken en/of een opgenomen les alsnog bekijken. Toegang krijgt de leerling of student door middel van een door de school toegewezen inlogcode.

Onze Streams oplossing levert de beheerder en gebruiker een uniform platform voor alle onderwijsinstellingen identiek.

Deze oplossing Streams is met name geschikt voor onderwijsvernieuwing, het op afstand leren, het live meekijken door leerlingen welke door omstandigheden niet naar school kunnen en of leerlingen welke de les nog een keer extra willen terugkijken.

Werkwijze gemeente

Onze Streams software is ook het platform voor gemeenten. Voor een gemeente is het platform ontwikkeld om een trouwplechtigheid op te nemen en eventueel live te tonen. Door het ontstaan van de vraag vanuit zowel gemeente als aanstaand echtpaar om de trouwplechtigheid op te nemen en live te tonen is Streams ontwikkeld.

Voor de gemeente is het mogelijk om centraal de trouwplechtigheid live te tonen en op te slaan. De plechtigheid wordt opgenomen middels de aanwezige camera, microfoon en streamingsoftware waarna deze centraal middels Streams beschikbaar is. Geïndexeerd op gemeente naam, plaats, tijdstip en bruidspaar.

Voor het bruidspaar, familieleden en vrienden is het direct meekijken en later terugkijken van de trouwplechtigheid mogelijk middels de centrale Streams applicatie. Dit kan beveiligd worden middels een toegangscode.

Het voordeel van onze Streams oplossing voor trouwplechtigheden is het landelijk centraal beschikbaar stellen van één platform voor uitzending voor alle gemeenten. U als gemeente medewerker heeft geen omkijken naar het systeem en ordentelijk regelen van de opgenomen plechtigheid.

Als bruidspaar is de landelijke Streams applicatie beschikbaar vanaf elke locatie en overzichtelijk gerangschikt voor elke bezoeker en gebruiker.

Vertrouwelijk

De complete Streams oplossing is een vertrouwelijke oplossing door toepassing van beveiligingsprotocollen en waar gewenst persoonlijke inlogcodes.