WIE WIJ ZIJN.

Wij ontwikkelen en maken applicaties voor gebruikers. Door het toepassen van onze applicaties worden bestaande werkwijzen slimmer en eenvoudiger. Wij maken software oplossingen voor organisaties waarbij audiovisuele & ict middelen niet voldoende zijn. Naast de hardware is een slimme software applicatie nodig om juist die audiovisuele-ict oplossing te bieden.

Wij werken samen met audiovisuele en ict bedrijven die gebruik maken van onze applicaties. In combinatie met hardware, een player, monitor of touchscreen, krijgt de gebruiker een complete oplossing waarbij SBCNL de juiste applicatie heeft om de gewenste werkwijze te realiseren.

ONTSTAAN.

Wij zijn ontstaan vanuit de vraag bij onze klanten om mee te denken naar tastbare oplossingen:

“Hoe kunnen wij onze bezoekers registreren, zonder gebruik te maken van dat papiertje op de balie?” Een goede vraag van een moderne Ict onderneming welke diverse processen automatiseert maar de bezoekers nog laat inschrijven op dat velletje papier.

De vraag van een andere klant: “Mijn dochter komt al jaren niet op school vanwege chronische vermoeidheid. Er moet toch een mogelijkheid zijn om op afstand lessen te volgen?” Ja inderdaad waarom is deze oplossing er niet waardoor scholen dit kunnen organiseren?

Deze twee praktische vragen heeft er voor gezorgd dat SBCNL is ontstaan en waar wij nu applicaties maken voor gebruikers.

SOFTWARE OPLOSSINGEN VOOR BEDRIJVEN.

Wij bieden diverse software oplossingen voor kleine tot middelgrote bedrijven. De oplossingen kunnen kant-en-klaar zijn, maar oplossingen op maat zijn ook een optie.

ONDERSTEUNING

Wij bieden altijd de juiste ondersteuning bij het gebruik en implementeren van onze software.

Altijd voor u beschikbaar

Wij helpen u bij vragen over onze software en bij problemen.

Neem contact op

SERVICES

Wij bieden diverse services bij onze software, zoals bijvoorbeeld huisstijl.

Zorg leveren

Wij zorgen voor de juiste afhandeling en bieden diverse extra services.

Neem contact op

VEILIGHEID

Onze software bescherm uw privacy en voldoet aan de privacy eisen.

Bewaar uw privacy

Onze software voldoet aan de veiligheidseisen en privacy wetgeving. Meer weten?

Neem contact op